schedels blad 1 
 

Planteneters en vleeseters

schedels vergelijken

onderbouw

        
Inleiding

Wanneer je de schedels van verschillende zoogdieren bekijkt zie je dat er veel overeenkomsten zijn met het gebit van de mens, maar er zijn ook verschillen. Die verschillen hebben te maken met het soort voedsel dat een dier eet.

In dit onderdeel leer je meer over het gebit van een planteneter en een vleeseter.

Wanneer zelf een onderzoek wilt doen, kun je aanwijzingen vinden bij de practicumopdracht.

 


 


©scholte/marree