[home][inhoud][inhoud bovenbouw][inhoud practicum][links]  


©scholte/marree2000

Practicum Fotosynthese en gisting - opdrachten

havo - tweede fase
domein D2

Doelen

Je moet met de beschikbare eenvoudige middelen zo goed en origineel mogelijk proberen om min of meer eenvoudige biologische problemen op te lossen.
Eigen initiatief en gemotiveerd bezig zijn, zijn daarbij belangrijke voorwaarden, maar inzicht is minstens zo belangrijk. Het zijn over het algemeen geen eenvoudige proeven, er kan veel mis gaan. Laat je niet te snel ontmoedigen.
Originaliteit en doorzettingsvermogen spelen ook een rol bij de beoordeling van het verslag/poster.
Speel dus niet leentje buur bij anderen (daar heb je beiden nadeel van), maar neem de tijd om zelf na te denken. Als je er niet uikomt, kun je beter hulp vragen dan de oplossingen van anderen over nemen.

Als je de theorie niet goed begrijpt, kun je meestal geen goed experiment opzetten. Gebruik daarom je boek, je eigen aantekeningen en de beschikbare literatuur bij de voorbereiding..
Als je met iemand samenwerkt kun je goed elkaars ideeën kritisch bekijken en de taken verdelen.

Je kunt dit practicum het beste uitvoeren aan de hand van een stappenplan. Meer daarover vind je op

techniekkaart 9.4 - experimenteel onderzoek doen.

Opdrachten

Je moet in tweetallen werken ( absoluut niet, zonder overleg, met meer personen).

Per tweetal moeten twee problemen uitgewerkt worden, één probleem dat betrekking heeft op de assimilatie en één dat betrekking heeft op de dissimilatie.
Iedereen moet dus twee onderzoekjes doen.

Er moet een labjournaal bijgehouden worden in een schrift. Dat schrift blijft op school, tenzij je thuis gegevens moet uitwerken. Het labjournaal moet bij de poster ingeleverd worden.
Houd het labjournaal goed bij, je schrijft eerder te weinig dan teveel op.

Van de experimenten moet een poster gemaakt worden. Zie techniekkaart 9.5 voor het maken van een poster.
Als er twee onderwerpen afgerond zijn, wordt besproken wie van welk onderwerp de poster maakt. Iedereen maakt dus één poster.

Keuzeonderwerpen

Assimilatie