Profielwerkstuk

N&G en N&T

Internet

Er zijn verschillende sites met ideeën en met aanwijzingen over de aanpak van het profielwerkstuk.

Omdat wij vinden dat een profielwerkstuk voor biologie altijd voor het belangrijkste deel uit eigen onderzoek moet bestaan vemelden we alleen links met practische opdrachten.

Super Science Fair Centre Veel boeken en ideeën uit Canada

vwo-campus

site van de Universiteit wageningen speciaal gericht op leerlingen van het voortgezet onderwijs

 

In de Verenigde Staten worden op scholen Science Fairs gehouden.

Leerlingen lossen een zelfbedacht wetenschappelijk probleem op en tonen hun resultaten van hun onderzoek aan ouders en anderen.
De manier van werken lijkt veel op onze Profielwerkstukken. Een verschil is wel dat er voor Amerikaanse leerlingen veel meer competitie is met prijzen en andere beloningen.
Onderstaande sites geven ideeën voor onderzoek en andere adviezen.

Student Projects

Science fair projects

veel voorbeelden!

SCIENCE HOME

Science Fair Projects Involving Photosynthesis

Sample Science Fair Projects

Science fair

Op deze site adviezen voor aanpak van een onderzoek

Stichting Imagine

esterse technologie op het gebied van life sciences vertalen naar een ontwikkelingsland. TU-Delft

Elders op bioplek

Stappenplan voor een experimenteel onderzoek

Maken van een verslag

Maken van grafieken 1

Maken van grefieken 2