[home][inhoud][onderbouw][bovenbouw][links] [copyright]

 

 

Van gesloten naar open, van klassikaal naar keuze..
Practicum op de SG Cambium.

 
 

1 gaswisseling plant

techniekkaart 1.1 verdamping 1
techniekkaart 1.2 verdamping 2
techniekkaart 1.3 huidmondjes 1
techniekkaart 1.4 kobaltpapier
techniekkaart 1.5 huidmondjes 2
techniekkaart 1.6 verdamping 3
techniekkaart 1.7 transport in houtvaten

2 assimilatie - dissimilatie

techniekkaart 2.1 zetmeel blad
techniekkaart 2.2 bladgroen
techniekkaart 2.3 fotosynth.1
techniekkaart 2.4 fotosynth. 2
techniekkaart 2.5 fotosynth. 3
techniekkaart 2.6 gisting 1
techniekkaart 2.7 gisting 2
techniekkaart 2.8 extract bladgroen

3 enzymen

techniekkaart 3.1 amylase 1
techniekkaart 3.2 amylase 2
techniekkaart 3.3 pepsine 1
techniekkaart 3.4 pepsine 2
techniekkaart 3.5 lipase 1
techniekkaart 3.6 lipase 2
techniekkaart 3.7 lipase 3
techniekkaart 3.8 katalase
techniekkaart 3.9 afbraak van gelatine door proteasen

4 osmose

techniekkaart 4.1 osmose 1
techniekkaart 4.2 osmose 2
techniekkaart 4.3 osmose 3
techniekkaart 4.4 osmose 4
techniekkaart 4.5 osmose 5

5 aantoonreacties

techniekkaart 5.1 zetm.jodium
techniekkaart 5.2 biureet

6 gaswisseling bloed

techniekkaart 6.1 gaswisseling kleine dieren
techniekkaart 6.2 gaswisseling zaden en kleine dieren
techniekkaart 6.3 bloeddruk meten
techniekkaart 6.4 ECG
techniekkaart 6.5 hartslag meten
techniekkaart 6.6 longinhoud bepalen.
techniekkaart 6.7 stolling
techniekkaart 6.8 bloedplasma scheiden
techniekkaart 6.9 CO2 en O2 in lucht
techniekkaart 6.10 poelslak hartslag
techniekkaart 6.11 ademhaling vis meten
techniekkaart 6.12 steptest
techniekkaart 6.13 osmose bloedcellen

7 voeding

techniekkaart 7.1 Vitamine C bepaling - titratie met kaliumjodaat
techniekkaart 7.2 Bruiningsreacties
techniekkaart 7.3 Yoghurt
techniekkaart 7.4 Smaaktest
techniekkaart 7.5 Amylase in honing
techniekkaart 7.6 Stuifmeel in natuurhoning
tchniekkaart 7.7 Aantonen van zuur in melk en yoghurt
techniekkaart 7.8 Kleurstoffen in voedsel
techniekkaart 7.9 Vitamine C bepaling - titratie met DCPIP
techniekkaart 7.10 Aantonen van thiocyanaat in speeksel

8 veldwerk

techniekkaart 8.1 Maken vegetatieopname
techniekkaart 8.2 Maken transect
techniekkaart 8.3 Bepalen diversiteit (Yule's index)
techniekkaart 8.4 Bepalen aantal soorten in grasland
techniekkaart 8.5 Vergelijken van twee graslanden
techniekkaart 8.6 Wateronderzoek
techniekkaart 8.7 Bepaling biologische waterkwaliteit - methode 1
techniekkaart 8.8 Bepaling biologische waterkwaliteit - methode 2
techniekkaart 8.9 Wateronderzoek - chemische waterkwaliteit
techniekkaart 8.10 Micro-evolutie (natuurlijke selectie bij slakken)

9 verslagen

techniekkaart 9.1 maken verslag
techniekkaart 9.2 grafieken 1
techniekkaart 9.3 grafieken 2
techniekkaart 9.4 experimenteel onderzoek
techniekkaart 9.5 maken poster exp. onderzoek
techniekkaart 9.6 beoordeling practicum
techniekkaart 9.7 beoordelingsformulier experimenteel practicum
techniekkaart 9.8 chi kwadraat
techniekkaart 9.9 t-toets

10 apparaten

techniekkaart 10.1 colorimeter
techniekkaart 10.2 spectrofotom
techniekkaart 10.3 kunstmatig mierennest
techniekkaart 10.4 elektrische buret
techniekkaart 10.5 handmatige buret

11 microscoop

techniekkaart 11.1 coupes
techniekkaart 11.2 kleuren
techniekkaart 11.3 tekenen microscoop
techniekkaart 11.4 meten

12 lab.technieken

techniekkaart 12.1 verdunnings
techniekkaart 12.2 oplossing 1
techniekkaart 12.3 oplossing 2

13 groei en ontwikkeling

techniekkaart 13.1 kieming

14 gedrag

techniekkaart 14.1 ethogram