Kleine watersalamander

De larve van de kleine watersalamander.

De sterk vertakte uitsteeksels zijn de kieuwen.

kleine watersalamander

De volwassen dieren ademen door longen en via de huid.

In het voorjaar leven ze in het water. Ze overwinteren onder stenen e.d op het land.