[home]
Vliesvleugeligen
bijen

De grote zijdebij bouwt zijn nest in zand.

De grote bloedbij legt zijn eieren in het holletje van de grote zijdebij. De bloedbij eet het ei van de zandbij op. De larve leeft van het voedsel dat door de zijdebij is verzameld. Het is een koekoeksbij.

Een groefbijtje maakt zijn nest in de bodem.

Dit metselbijtje maakt zijn nest in holtes, hier in een bamboestengel.

metselbij

bladsnijder

Sommige soorten wespbijen lijken op een wesp. Ze leggen hun eitjes in het nest van zandbijen. Het zijn nestparasieten, zogenaamde koekoeksbijen.

Een wespbij (Nomada)

Deze wespbij hangt met zijn kaken aan een blad. Zo rust ze in de nacht uit en gebruikt weinig energie als het koud is.