[home]

Wantsen

De grootste groep insecten wordt gevormd door de kevers, meer dan 350.000 soorten, ongeveer 4000 a 5000 soorten in Nederland.

Wereldwijd zijn er mogelijk 50000 soorten wantsen. Minder dan 500 soorten in Nederland.

Kevers hebben, net als vlinders, een volledige gedaantewisseling. Uit het ei komt een larf die niet lijkt op een kever. De larve vervelt en groeit na iedere vervelling. De larf verpopt en uit de pop komt de kever. Kevers groeien dus niet.

Wantsen hebben, net als sprinkhanen, een onvolledige gedaantewisseling. Uit het ei komt een diertje dat er al uitziet als een wants. Alleen de vleugels zijn nog erg klein. Na iedere vervelling groeit het dier en gaat meer op een volwassen wants lijken. De tussenstadia worden nimf genoemd.

 

 

Waterwantsen

Ga voor de landwantsen naar de volgende bladzijde >>>

Een nimf van de ruggenzwemmer of het bootsmannetje Notonecta glauca. De dunne draadjes in het achterlijf zijn zenuwen.

Het bootsmannetje is een roofwants.

Alle wantsen hebben lucht nodig. Het bootsmannetje verzamelt lucht tussen haren op zijn buik, die daar zilverachtig kleuren.

De zwemwants Corixa spec. is een planteneter

Schaatsenrijders eten insecten die op het wateroppervlak vallen. Hij voelt aan de trillingen waar ze zitten.

De staafwants Ranatra linearis en de waterschorpioen Nepa cinerea ademen via een adembuis.

Het zijn rovers. Ze grijpen hun prooi met de voorste poten.

De waterschorpioen Nepa cinerea

Waterwantsen kunnen zwemmen, duiken, maar ook vliegen!

De zwemwants Ilyocoris wordt ook wel waterbij genoemd. Aan zijn vervaarlijke voorpoten is duidelijk te zien waarom. Een echte rover