[home][inhoud][onderbouw] [bovenbouw] [links] [copyright]

 

  

Tweede fase biologie sg Cambium - Zaltbommel

 

Uitgangspunten school betreffende verhouding contacturen/zelfstudieuren:

Alle vakken (behalve lo) krijgen in principe hetzelfde percentage contacttijd.
Er wordt gerekend met een factor 0,625. 


 

HAVO

Totaal 320 slu

In 4 havo 160 slu

Per week :
160/40 = 4 slu = 240 minuten

periode 1 t/m 4 --> 3 contacturen van 50 minuten = 150 minuten
Zelfstudie (onbegeleid) 90 minuten

In 5 havo 160 slu

Per week :
160/40 = 4 slu = 240 minuten

periode 5 en 6 ---> 4 contacturen van 50 minuten = 200 minuten
Zelfstudie (onbegeleid) 40 minuten
periode 7 en 8 --> 3 contacturen

Invulling contacturen havo

Er wordt gewerkt met Biologie Actief. Voorlopig hebben de leerlingen tekstboek en activiteitenboek. Op den duur willen we het activiteitenboek vervangen door de bruikbare opdrachten in de studiewijzer te zetten. We gebruiken het activiteitenboek maar zeer beperkt (zie tweede fase ). Voor de practica gebruiken we ons eigen systeem (zie info practicum).
Van de 3 contacturen wordt één uur gebruikt voor klassikale uitleg en 2 uur (blokuur) voor practicum. Nakijken van tekstvragen, opdrachten uit het activiteitenboek en zelftoetsen moeten de leerlingen in de zelfstudietijd doen.
Omdat het practicum naast het aanleren van vaardigheden ook erg belangrijk is voor het zich eigen maken van de leerstof (het geeft "handen en voeten" aan de leerstof en voorkomt verbalisme), denken we dat deze verdeling mogelijk is.


 

Atheneum Biologie 1

Totaal 160 slu

In 4 Atheneum


periode 1 en 4 --> 3 contacturen van 50 minuten = 150 minuten
zelfstudie 30 minuten
periode 2 en 3 --> 2 contacturen van 50 minuten= 100 minuten
zelfstudie 80 minuten

Alle leerlingen in 4 atheneum volgen Biologie 1. Dus ook de leerlingen van de maatschappijprofielen.

Invulling contacturen 4 atheneum


Van de contacturen wordt ongeveer 30-40% gebruikt voor practicum.
De rest van de tijd is begeleide zelfstudie en klassikale uitleg.

Atheneum Biologie 2

Totaal 320 slu

In 5 atheneum 160 slu
periode 1 t/m 4 --> 3 contacturen van 50 minuten per week

In 6 atheneum 160 slu
periode 5 en 6 --> 3 contacturen per week
periode 7 en 8 --> 2 contacturen per week

Invulling contacturen 5 en 6 atheneum

In de perioden met 3 contacturen worden 2 lesuren (blokuur) besteed aan practicum en één lesuuur aan theorie.

We gebruiken het boek van de methode Synaps (via Delta Biologie). Het werkboek van deze methode gebruiken we niet. Opdrachten en studiewijzer maken we zelf.( zie tweede fase )

Voor het practicum gebruiken we onze eigen methode. (zie Bioplek )

 

Ineke Marree/Gerard Scholte