[home] [inhoud animaties bovenbouw] [inhoud onderbouw]

 

Apparaten
Techniek 10.2

Spectrofotometer

Met een spectrofotometer meet je in hoeverre verschillende kleuren licht door een oplossing worden geabsorbeerd of doorgelaten.

De kleuren licht die door een oplossing worden geabsorbeerd of doorgelaten zijn een maat voor de concentratie van die oplossing en kenmerkend voor de opgeloste stof.

 

Hierboven staat als voorbeeld een oplossing van bladgroen.

  • Gebruik alleen zeer schone cuvettes of reageerbuizen !!
  • de meter altijd ongeveer 10 minuten opwarmen.

 

Op de meter zit meestal een knop waarmee de gevoeligheid kan worden ingesteld en een knop waarmee met de "blanco" de meter op de maximale uitslag kan worden ingesteld.

Sommige meters hebben 2 schaalverdelingen op de meter namelijk een schaalverdeling die de hoeveelheid doorgelaten licht weergeeft in %, de transmissie en een logaritmische schaalverdeling die de zogenaamde extinctie weergeeft.

J0 = de intensiteit van de bundel die door de blanco gaat

J1 = de intensiteit van de bundel die door de oplossing wordt doorgelaten.


Transmissie T = (J1 : J0)

Absorptie A = (J0 - J1):J0

Extinctie E =10log (J0 : J1)

De extinctie is rechtevenredig met de concentratie!!!

  • Maak een blanco-oplossing. De blanco is bijvoorbeeld een cuvet met water of een ander gebruikt oplosmiddel.