[home] [inhoud animaties bovenbouw] [inhoud onderbouw]

Apparaten
Techniek 10.4

Buret (elektrisch)

Functies en knoppen

A: Schakelt de buret aan of uit.

B: Stelt de buret in

op traploos titreren (knop uit)

of

op het titreren in stappen van 0,1 ml. (knop in).

C: Vul de buretcilinder.
Let hierbij op de stand van de kraan (X) !D : Instelling van de titratiesnelheid.X : Kraan : In te stellen op vullen of titreren.
Y : Display : Geeft get getitreerde volume aan.
Z : Knop om te titreren.

Stand van de kraan
 
stand bij vullen
stand bij titreren
 
 

Hoe titreer je met de elektrische buret

Meestal staat de buret al klaar voor gebruik met het voorraadvat gevuld. Als dit niet het geval is vraag dan aan de TOA hoe de buret moet worden klaargemaakt voor gebruik.

 • Voor elke titratie moet de buretcilinder worden gevuld
  • Zet de kraan bovenaan de cilinder (X) op de vulstand (zie afbeelding hier boven).
  • Druk op knop C en de buretcilinder wordt gevuld.

 • Vervolgens kan er worden getitreerd
  • Zet kraan X op de titreerstand.
  • Lees op de display (Y) de beginstand af (noteer de stand als deze niet 0 ml. is).
  • Voeg titratievloeistof toe door op knop Z te drukken.
   Let hierbij op of de instellingen van knop B en D naar wens staan ingesteld.

Let altijd op dat de buretcilinder en de slangen van het systeem vrij zijn van luchtbellen en vuil. Spoel indien nodig de buretcilinder enkele keren door met titratievloeistof voor je met titreren begint.

Bron: Aaldert van Essen (TOA biologie - sg cambium)