[home] [inhoud animaties bovenbouw] [inhoud onderbouw]

 

Apparaten
Techniek 10.5

Buret (handmatig)

  
Titreren =
Pijl omhoog / Kraan naar rechts

Vullen =
Pijl omlaag / Kraan naar links


Hoe titreer je met de handmatige buret

Meestal staat de buret al klaar voor gebruik met het voorraadvat gevuld. Als dit niet het geval is vraag dan aan de TOA hoe de buret moet worden klaargemaakt voor gebruik.

Voor elke titratie moet de buretcilinder worden gevuld.

 • Zet de kraan naar links (zie afbeelding onder)
 • Draai het wiel van de buret naar rechts, tot dat deze niet verder kan.
 • Draai het wiel voorzichtig naar links tot het wiel precies op een verbruik van 0 ml staat.

Vervolgens kan er worden getitreerd.

 • Zet de kraan naar rechts.
 • Voeg je titratievloeistof toe door het wiel rustig naar links te draaien.
 • Als je de eindstand hebt bereikt :
  • Lees dan de hele milliliters af op de verticale schaalverdeling op de buret
   Lees de decimalen van het verbruik af op het wiel.

Let altijd op dat de buretcilinder en de slangen van het systeem vrij zijn van luchtbellen en vuil. Spoel indien nodig de buretcilinder enkele keren door met titratievloeistof voor je met titreren begint.

Bron: Aaldert van Essen (TOA biologie - sg cambium)