[home] [inhoud animaties bovenbouw] [inhoud onderbouw]

 

 

Lab.technieken
Techniek 12.1

Verdunningsreeks

Voorbeeld 1 verdunning 1: 10:

Stel:

Van 100% alcohol moet een verdunningsreeks gemaakt worden met een factor 10.

  • Pipetteer 10 ml 100% alcohol in reageerbuis 1 en vul 5 of meer reageerbuizen met 9 ml water.
  • Pipetteer 1 ml uit reageerbuis 1 breng die over naar buis 2 en schudt.
  • Pipetteer nu 1 ml uit reageerbuis 2 en breng die over in reageerbuis 3. Schud enz. enz.

Een (excel) programma om verdunningen te maken is hier in te laden

Voorbeeld 2 verdunning 1: 10:

Als buis 1 in plaats van 100% alcohol bijvoorbeeld 4% alcohol bevat. Dan wordt de concentratie in de buizen 2 t/m 6 als volgt:

buis 2

4% * 10-1

0.4%

0.004

4.10-3

buis 3

4% * 10-2

0.04%

0.0004

4.10-4

buis 4

4% * 10-3

0.004%

0.00004

4.10-5

buis 5

4% * 10-4

0.0004%

0.000004

4.10-6

buis 6

4% * 10-5

0.00004%

0.0000004

4.10-7


Voorbeeld van een halveringsreeks:

Stel dat er gewerkt wordt met een enzymoplossing van 4% pepsine. De halveringsreeks levert dan in buis 2 t/m 6 de volgende concentraties op:

buis 1

4%

-

-

-

buis 2

4% * 0.5

2%

0.02

2.10-2

buis 3

4% * 0.25

1%

0.01

10-2

buis 4

4% * 0.125

0.5%

0.005

5.10-3

buis 5

4% * 0.625

0.25%

0.0025

2,5.10-3

buis 6

4% * 0.03125

0.125%

0.00125

1,25.10-3

Gebruik eventueel de computerprogramma's "Verdunning".(openen met Excel)