[home] [inhoud animaties bovenbouw] [inhoud onderbouw] 

 

gaswisseling plant
Techniek 1.3

Huidmondjes

 


druppeltje op onderkant van het blad !!!
Isobutanol gaat snel door kleine openingen.Het dringt dus ook de huidmondjes binnen ook al zijn ze maar een beetje open.

Glycerine gaat bijna niet door kleine openingen. Door mengsels van deze stoffen te maken en te kijken welk van deze mengsels een blad binnendringen kan men een indruk krijgen of huidmondjes veel op weinig openstaan.

De volgende mengsels zijn beschikbaar:

nr. mengsel

1

2
3
4
5
6
7
8
9

delen isobutanol

9
8
7
6
5
4
3
2
1

delen glycerine

1
2
3
4
5
6
7
8
9
  • Plaats een druppel van een van de oplossing 1 op het blad (de huidmondjes zitten meestal aan de onderkant.
  • Herhaal dat met de andere mengsels.
    Als de druppel in het blad dringt ontstaat er een helder groene vlek. Hoe hoger het nummer waarbij de eerste verkleuring optreedt hoe meer de huidmondjes openstaan.
  • Doe meerdere metingen en neem het gemiddelde.
    Een score van 5 of 6 betekent in de meeste gevallen dat de huidmondjes wijd open staan.

 

Litt. C.J.Clegg, Plant Physiology