[home][inhoud][inhoud bovenbouw][inhoud practicum][links][copyright]

 

Veldwerk
Techniek 8.6
 
Wateronderzoek
Inleiding Aan de hand van kleine waterdieren die in het water voorkomen, de zogenaamde macrofauna, kan vrij nauwkeurig de kwaliteit van het water worden bepaald.
Vervuiling ontstaat als in het water extra voedingsstoffen komen o.a. doot het uitspoelen vann mest en door verontreiniging met ongereinigd rioolwater.
Met een biologische kwaliteitsbepaling kan nagegaan worden in hoeverre we te maken hebben met schoon of met vervuild water. Chemische bepalingen zijn nodig om na te gaan wat bij vervuild water de aard van de vervuiling is.
WerkwijzeMateriaal