[home] [inhoud animaties bovenbouw] [inhoud onderbouw]

 

Beoordelingsformulier
Techniek 9.7

 

Naam (namen):
score
maximaal
score
maximaal
 • Inleiding
  • Geeft theoretische achtergrond van het onderzoek.
  • Er is informatie van meerdere bronnen verwerkt en die informatie is gecombineerd.
  • Er zijn geen (delen van) teksten letterlijk overgenomen.
  • Er is duidelijke bronvermelding aanwezig.

 • Doel van het onderzoek/onderzoeksvraag
  • Dekt het gehele onderzoek.
  • Is goed geformuleerd.

 • Hypothese
  • Geeft antwoord op de onderzoeksvraag(vragen).
  • Is goed geformuleerd.
 • Verantwoording hypothese
  • Kloppend met bekende theorie.
 • Voorspelling van het concrete meetresultaat (als...dan...).
2
 

Werkwijze

 • materiaal
  • Het materiaal is volledig vermeld.
  • Er is een duidelijke afbeelding proefopstelling (indien mogelijk) en uitgelegd (legenda).

 • methode
  • Is overzichtelijk en volledig (en daardoor reproduceerbaar).
  • Er is duidelijk aangegeven welke grootheid gevarieerd is en welke grootheid gemeten is.
  • Controles aanwezig en genoemd.
  • Werkwijze sluit aan bij probleemstelling.
2
 

Resultaten

 • Meetresultaten
  • Overzichtelijk (makkelijk toegankelijk).
  • Meetgegevens in overzichtelijke tabellen (eventueel als bijlage).
  • In tabellen zijn grootheden en eenheden vermeld.
  • De gegevens zijn betrouwbaar en nauwkeurig.

 • Verwerkte resultaten
  • De manier van verwerking is helder verantwoord.
  • De verwerkte gegevens staan in tabel(len) en grafiek.
  • Grafiek is juist, zinvol en voldoet aan alle eisen  (assen volledig benoemd met grootheden en eenheden).
2
 

Nabespreking

 • Er is een juiste conclusie getrokken en aangegeven waarop de conclusie gebaseerd is.
 • De conclusie slaat op probleemstelling.
 • De conclusie is vergeleken met hypothese.
 • Verklaring(en) m.b.v. gegevens uit de literatuur (indien van toepassing).         
 • Beperkingen en problemen zijn aangegeven (foutendiscussie/evaluatie).
 • Helder geformuleerd.
 • Is helder geformuleerd.
2
 

Niveau van het onderzoek

 • Kwaliteit proefopzet (werkplan).
 • Uitgebreidheid van het onderzoek.
 • Moeilijkheidsgraad onderzoek.
 • Creativiteit proefopzet en uitvoering.
 • Mate van sturing, eigen initiatief, zelfstandigheid.
 • Aanwezigheid volledige en correcte bronnenlijst.
 • Op tijd ingeleverd.
2
 

cijfer

2    = goed
1 1/2 = ruim voldoende
1 1/4 = voldoende

1    = matig
1/2  = onvoldoende

.