schedels blad 8


 

Planteneters en vleeseters

schedels vergelijken

practicumopdracht onderbouw

Het onderzoek

Dit onderzoek kunt je doen als je de beschikking hebt over schedels van verschillende zoogdieren.
Het is de bedoeling dat je minstens één schedel van een planteneter en één schedel van een vleester bestudeert.
Je daarbij letten op:

 • het aantal tanden en kiezen
 • welk type kiezen het dier heeft
 • hoeveel tanden en kiezen het dier heeft (tandformule)
 • op welke plaats het dier tanden en kiezen heeft zitten
 • hoe de onderkaak en de bovenkaak ten opzichte van elkaar bewegen.

Afhankelijk van de tijd die je hebt voor het onderzoek, kun je ook nog een alleseter of een insecteneter bekijken.

stap 1 - voorbereiding

 • Schrijf het doel van het onderzoek op (Wat wil je precies te weten komen?).

 • Maak een planning voor de verschillende werkzaamheden.
  Houd daarbij rekening met de beschikbaarheid van de schedels.

  Maak als je met iemand samenwerkt een goede werkverdeling.

 • Zoek op welk type tanden en kiezen er zijn en hoe die eruit zien.
  Je kunt die informatie voor een deel vinden op de volgende bladzijden:
  vleeseters
  planteneters

  stap 2 - uitvoering van het onderzoek

 • Bestudeer de schedels (van elk type een)
  Beschrijf nauwkeurig wat je waarneemt en maak tekeningen.

  Bijvoorbeeld
  • een tekening van de bovenkaak en de onderkaak

  • een detailtekening van een kies

  Geef in tekeningen altijd de namen van de verschillende tanden en kiezen aan.

  Hieronder staat waar je allemaal op moet letten

  • Waar (op welke plaats) zitten de tanden en kiezen in de boven- en onderkaak?

  • Wat voor soort kiezen zijn er? Zijn het plooikiezen, knipkiezen of knobbelkiezen)?

  • Op welke manier vallen de tanden en kiezen van de bovenkaak en de onderkaak op of in elkaar?

 • Maak een volledige tandformule.
  Hoe je dat moet doen vind je op deze bladzijde --->
  tandformule

  Met behulp van zo'n tandformule kun je de naam van het dier vinden. Dat kan heel goed op de site:
  Will's Skull Page.
  Op de site staan ook foto's van de schedels en informatie over de afmetingen.
  Het is een Engelse site. Je zult dus een woordenboek nodig hebben of aan je leraar Engels hulp moeten vragen.

  Als je de naam al weet kun je op die site de tandformule controleren.

 • Geef jde tandformule op een overzichtelijke manier weer. Zorg voor een goede legenda.

 • Zoek uit wat de dieren doe jij bestudeerd hebt precies eten.
  Vergeet niet op te schrijven waar je de informatie vandaan haalt: de bronvermelding.

  stap 3 - verwerking van de resultaten

 • Leg op een overzichtelijke manier uit welke verschillen er zijn tussen:
  • de kiezen van een planteneter en een vleeseter.
   Maak duidelijk wat die verschillen te maken hebben het soort voedsel dat de dieren eten.
  • de manier waarop de kiezen met elkaar contact maken.
   Maak duidelijk wat die verschillen te maken hebben met de manier waarop de dieren het voedsel verwerken.

 • Vergelijk de tandformules. Geef aan welke belangrijkste verschillen er zijn.
  Verklaar die verschillen. Leg uit wat dit te maken heeft met de manier waarop de dieren aan hun voedsel komen.


  Stap 4 - verslaggeving

  Je kunt van dit onderzoek natuurlijk een verslag maken. Maar omdat er bij dit onderzoek veel tekeningen gemaakt zijn, is leuker om er een poster van de maken.
  De aanwijzingen daarvoor vind je op de volgende bladzijde.
   

 

 


©scholte/marree